גליונות

גליונות מגזין ק.מ.ה

אפריל 2024 - בין פרט לקהילה בימים קשים

פברואר 2024 - מצמיחים קהילה חדשה

ינואר 2024 - חינוך ללא בית

נובמבר-דצמבר 2023 - מגבירים את האור

אוקטובר 2023 - קהילה בחירום

ספטמבר 2023 - קהילה וחינוך

אוגוסט 2023 - קשרים ויחסים

יולי 2023 - בין יזמות, מנהיגות וחינוך

יוני 2023 - קהילתיות כשיטה - סביבה ארגונית מקדמת מנהיגות

מאי 2023-בין מוביליות לקהילתיות

מרץ 2023 - מודלים לחיזוק איתנות קהילתית

ינואר 2023 - שותפות בחינוך

דצמבר 2022 - על הדמוקרטיה: מהדורה פוליטית

נובמבר 2022 - איתנות קהילתית ברשויות וארגונים

ספטמבר 2022 - קונפליקטים: התמודדות וצמיחה

אוגוסט 2022 - קהילה וסביבה

יולי 2022 - תקשורת, מנהיגות ואחריות חברתית

יוני 2022 - אוטונומיה בית ספרית

אפריל 2022 - עושים שינוי בחינוך בישראל

מרץ 2022 - מולידים שינוי: מהפכה בגיל הרך בישראל

ינואר 2022 - ספורט, מנהיגות וקהילה

דצמבר 2021 - בין שלטון מרכזי לאחריות מקומית חלק ב'

נובמבר 2021 - בין שלטון מרכזי לאחריות מקומית חלק א'

אוקטובר 2021 - כוחה של מנהיגות מקומית

ספטמבר 2021 - בין שינוי חברתי לחינוך

אוגוסט 2021 - כיצד תפיקו מגזין בארגון שלכם

יולי 2021 - משבר כהזדמנות

מאי 2021 - חיים יחד – מנהיגות וקהילה בחברה רב תרבותית

אפריל 2021 - חינוך וקהילה במרחב העירוני

מרץ 2021 - התחדשות

פברואר 2021 - קהילתיות במרחב העירוני

ינואר 2021 - קהילות במרחב הוירטואלי

דצמבר 2020 - כלי הערכה ומדידה בעולם החינוך והקהילה

אוקטובר 2020 - מנהיגות מקומית

ספטמבר 2020 - התחלה טובה

יולי 2020 - כוחה של קהילה

יוני 2020 - זהות קהילתית כמפתח לאיתנות

תפריט
מאמרים
מנהיגות
חינוך
השראה

האלמנט החמישי – הורים מחוללים שינוי חינוכי

דני עבודי
יום ראשון, 9 באפריל, 2023
כדי להצית ולקדם שינוי נדרש אלמנט נוסף, האלמנט חמישי, שהוא היזם הבודד או קבוצת יזמים שנחושים לעורר תנועה ושינוי מהירים.

מעשה בשישה זוגות של הורים שנפגשו בלילה קר בשלהי שנת 2012. כולם היו הורים לילדים שעמדו להיכנס למערכת החינוך וכולם לא היו שבעי רצון מבית הספר היישובי. הם חשבו שמערכת החינוך היישובית לוקה בחוסר יצירתיות, מתוקצבת באופן חסר ומנוהלת בתודעה של הישרדות ולא של פיתוח וחשיבה חדשה. הם  היו נחושים להקים בית ספר ציבורי נוסף ואיכותי.

בבואם לפעול ומכיוון שהיו חסרי הבנה ביזמות או בחינוך נתקלו ההורים בארבעה גופים שהיוו לכאורה כתובת עבורם, אולם בו זמנית התברר שהם גם היוו מכשול. היו אלה הנהלת בית הספר, הרשות המקומית, משרד החינוך והנהגת ההורים, אשר שידרו כולם שביעות רצון מהמצב הקיים. האינטרסים של אותם גופים נעו בין שימור גבולות הסמכות והכוח לבין הרצון שלא ליצור עומס נוסף על זה הקיים ממילא. התשובה שקיבלו ההורים מגופים אלה לוותה במידע מפורט ומנומק היטב שהסביר מדוע לא נכון לבצע שינוי:  הצרכים בשטח, קשיי מימון, מדיניות משרדי הממשלה, המדיניות המחוזית – בליל של פרטים שיצרו מיסוך תודעה שערפל את המציאות. ההורים הרגישו שמטרת הגופים אליהם פנו הייתה להרחיק את היוזמה, שהיוותה נטל עבורם, מכיוון שלא תוכננה ולא הייתה מתוקצבת בספר התקציב השנתי או בגאנט הפעילות.

ארבעת הגופים או האלמנטים שזיהתה קבוצת ההורים הם כוחות משמרים, שהיכולת שלהם להשתנות איטית ותלויה בגורמים רבים. ההיכרות עימם היוותה חלק חשוב בתהליך הלמידה לקראת יצירת שינוי אמיתי במערכת החינוך היישובית:

האלמנט הראשון – הנהלה פורמלית, היא הנהלת בית הספר: אחראית על תפעול בית הספר בתוך הגבולות שמוגדרים לה על ידי משרד החינוך והרשות. כמשרתם של הרבה אדונים עליה להיות מודעת כל העת לכוחה המוגבל, מתי ביכולתה להפעיל לחץ ומתי עליה לרצות, היכן הבקרה עליה הדוקה והיכן היא משוחררת. ההורים גילו, לצערם, שהנהלות בתי הספר רואות בהם איום והפרעה לסדרי העולם, בעיקר כשנשאלות שאלות נוקבות, גם אם הן נשאלות בצורה מכובדת ובחדרים סגורים.

האלמנט השני – הרשות: לרשות אין תפקיד פדגוגי במערכת אך יש לה השפעה רבה, בעיקר בתוספת של תקצוב. מבחינת התושבים הרשות היא נציגתם מול משרד החינוך ועליה מוטלת האחריות לבניית מערכת חינוך מיטבית עבורם. גם הרשות נמצאת בין הפטיש לסדן והיא צריכה להגדיר מתי היא מגבה את המנהלים ומתי היא נותנת דגש רב יותר לכוח שיש בידיה. במקרה הנדון התאגדות התושבים היוותה איום עבור הרשות, שסירבה לשתף פעולה עם תהליכי הלמידה והשיתוף.

האלמנט השלישי – נציג המדינה – מפקח רשותי או מנהל מחוז: אופיו של גורם זה ישפיע מאוד על היצירתיות של המנהלים. ככל שהוא יסייע למנהלים וינחה אותם ולא ישמש כגורם מפקח, כך הם יוכלו לפרוח. במציאות מתחוללים לרוב מאבקי כוח בין הרשות לפיקוח ושיתוף הפעולה מחבל בתפקוד. אולם שיתוף הפעולה יכול גם להיות בונה, אם כל צד משכיל להביא את הכוחות האיכותיים שלו.

האלמנט הרביעי – קבוצת תושבים שמאוגדת במבנה מסודר – במקרה זה הנהגת ההורים: תפקידה לקדם את בית הספר בלי להוות איום על הצוות, מכיוון שיזמות יתר ואקטיביזם עלולים לפגוע במרקם העדין. במציאות המדוברת ההנהגה כגוף הסתייגה מן המהלך אולם חבריה תמכו בו.
כדי להצית ולקדם שינוי נדרש אלמנט נוסף, האלמנט חמישי, שהוא היזם הבודד או קבוצת יזמים שנחושים לעורר תנועה ושינוי מהירים. זהו האלמנט שבלעדיו לא יקרו הדברים שמניעים את המציאות באופן לא שיגרתי והוא מורכב מאלו שאינם שייכים לגוף פורמלי – התושבים שרואים את המקומות שבהם המלך הוא עירום, מתאגדים ופועלים ליצירת שינוי. התושבים הם המנוע המחולל, שתנועתו נובעת מתוך המודעות של האוכלוסייה לזכותה ליצור את המציאות שהיא רוצה לעצמה ולילדיה, מציאות שמשפיעה ישירות על איכות חייה.

במקרה הזה האלמנט החמישי היה קבוצת ההורים הלא-מאוגדים, שהם בעלי האינטרס העליון. הרשות לא התכוונה לפעול במקומם ולכן הם יצאו לדרך, מצוידים במידע שרכשו במו ידיהם וברוח גבית של שותפות קהילתית, שבאה מתוך ציבור ההורים ביישוב.
חשוב לציין כי נושא המאמר הזה אינו מסע הלמידה של מערכות חינוכיות שעשו אותם תושבים או גיוס שותפים מתוך המערכות הפורמליות שיתמכו במהלך או שולחנות עגולים לתושבים סביב סוגיות חינוכיות, שהביאו את הנושא למודעות. אלא במיפוי כוחות השימור, והצגת האלמנט החמישי כשובר שוויון כאשר נדרשת יציאה מסטטוס קוו.

סוף דבר: היום, כמעט עשור לאחר אותו ערב קר, הוקם ביוזמת אותה קבוצת הורים בית ספר ציבורי נוסף בו לומדים כ-600 תלמידים, בהם גם בני שעדיין לא נולד אז. תלמידי החינוך המיוחד כבר לא נשלחים למסגרות לימודיות מחוץ ליישוב אלא משולבים בו, חטיבת הביניים בוטלה ושכבות ז'-ח' הפכו לשכבות בוגרות בבתי הספר היסודיים. בבית הספר נלמדות בנוסף תוכניות לימוד יישוביות, שהיו חלק מהחזון שנכתב אי-אז בשנת 2012.
האלמנט החמישי הצליח להסיט את הספינה ממסלולה הקבוע ולנווט אותה ליעדים חדשים וזהו למעשה תפקידו: תושבים, הורים, קהילה וכל קבוצה אשר מחליטה לקדם מציאות בהתאמה לצרכיה.
אין טעם לחכות עד שהרשות תתעורר לעשייה, בשום תחום.

רוצים שינוי לטובה?
אנחנו האנשים להם חיכינו…

דני עבודי

מנהל מרכז ק.מ.ה, מכללת אורנים

צרו קשר עם ק.מ.ה

דברו איתנו

צרו קשר ונציג.ת ק.מ.ה. יחזרו אליכם

מה אתם רוצים לחפש?