גליונות

גליונות מגזין ק.מ.ה

אפריל 2024 - בין פרט לקהילה בימים קשים

פברואר 2024 - מצמיחים קהילה חדשה

ינואר 2024 - חינוך ללא בית

נובמבר-דצמבר 2023 - מגבירים את האור

אוקטובר 2023 - קהילה בחירום

ספטמבר 2023 - קהילה וחינוך

אוגוסט 2023 - קשרים ויחסים

יולי 2023 - בין יזמות, מנהיגות וחינוך

יוני 2023 - קהילתיות כשיטה - סביבה ארגונית מקדמת מנהיגות

מאי 2023-בין מוביליות לקהילתיות

מרץ 2023 - מודלים לחיזוק איתנות קהילתית

ינואר 2023 - שותפות בחינוך

דצמבר 2022 - על הדמוקרטיה: מהדורה פוליטית

נובמבר 2022 - איתנות קהילתית ברשויות וארגונים

ספטמבר 2022 - קונפליקטים: התמודדות וצמיחה

אוגוסט 2022 - קהילה וסביבה

יולי 2022 - תקשורת, מנהיגות ואחריות חברתית

יוני 2022 - אוטונומיה בית ספרית

אפריל 2022 - עושים שינוי בחינוך בישראל

מרץ 2022 - מולידים שינוי: מהפכה בגיל הרך בישראל

ינואר 2022 - ספורט, מנהיגות וקהילה

דצמבר 2021 - בין שלטון מרכזי לאחריות מקומית חלק ב'

נובמבר 2021 - בין שלטון מרכזי לאחריות מקומית חלק א'

אוקטובר 2021 - כוחה של מנהיגות מקומית

ספטמבר 2021 - בין שינוי חברתי לחינוך

אוגוסט 2021 - כיצד תפיקו מגזין בארגון שלכם

יולי 2021 - משבר כהזדמנות

מאי 2021 - חיים יחד – מנהיגות וקהילה בחברה רב תרבותית

אפריל 2021 - חינוך וקהילה במרחב העירוני

מרץ 2021 - התחדשות

פברואר 2021 - קהילתיות במרחב העירוני

ינואר 2021 - קהילות במרחב הוירטואלי

דצמבר 2020 - כלי הערכה ומדידה בעולם החינוך והקהילה

אוקטובר 2020 - מנהיגות מקומית

ספטמבר 2020 - התחלה טובה

יולי 2020 - כוחה של קהילה

יוני 2020 - זהות קהילתית כמפתח לאיתנות

תפריט
מאמרים
קהילה
כלים

מודל ק.מ.ה – נעים להכיר

ד"ר אופירה רול
יום רביעי, 22 במרץ, 2023
לתפיסת ק.מ.ה, על מנת שקהילה איתנה תתקיים נדרשים ארבעה יסודות אשר מרכיבים את ה"לשם מה" שלאורו פועלת ק.מ.ה ואשר אליו מכוונים תהליכי ההתערבות שבהם היא עוסקת

מטרתו של מרכז ק.מ.ה היא חיזוק האיתנות החברתית במדינת ישראל.
ק.מ.ה עושה זאת באמצעות בינוי וחיזוק קהילות מתוך תפיסה שקהילה איתנה משמעה חברה איתנה. מחקרים ותיאוריות מצביעים על הקשר שבין כמות הקשרים החברתיים של אדם ואיכותם לבין תוחלת חייו, בריאותו הנפשית והפיזית, רמת ההכנסה והתעסוקה שלו, רמת השכלתו, תחושת המסוגלות העצמית שלו ועוד. כלומר, קשרים חברתיים, או במילים אחרות – קהילתיות, חיוניים ומשפיעים על תחושת השלומות (well-being) של האדם. זהו הבסיס למודל העבודה של מרכז ק.מ.ה, המוצג במאמר זה ובתרשים הבא:

לתפיסת ק.מ.ה, על מנת שקהילה איתנה תתקיים נדרשים ארבעה יסודות אשר מרכיבים את
ה"לשם מה" שלאורו פועלת ק.מ.ה ואשר אליו מכוונים תהליכי ההתערבות שבהם היא עוסקת. יסודות אלו מהווים את המעגל החיצוני של המודל – המצפן:

 1. בניית נרטיב משותף – קביעה של נורמות, מוסכמות וערכים אשר יוצרים את הסיפור המשותף של קהילה/ארגון
 2. ראייה הוליסטית – היכולת לראות את הפעולה שאדם מקיים בהקשר האישי ובהקשר הרחב שבו היא נעשית, כלומר האחריות של האדם על המרחב שבו הוא חי ופועל
 3. שינוי ויצירה – עשייה המובילה לשינוי ויוצרת צמיחה
 4. שלומות (Well-Being) – הלימה בין התחושה הפיזית, החשיבה הקוגניטיבית והמרכיב הרגשי של האדם בארגון/קהילה
  ארבעת היסודות האלה צריכים להתקיים כולם מכיוון שקיומה של שלומות (Well-Being), המרכיב הרביעי בעל ההשפעה הקריטית על החוסן והאיתנות של אדם ושל קהילה, תלוי בשלושת האחרים. כל יסוד חשוב, מטופל בכלים שפותחו לאורך שנים בק.מ.ה ומיושם במרחבים מגוונים. השילוב שלהם יחד הוא זה שמשקף קהילה או חברה איתנה וזו המציאות שאנו שואפים להשאיר בארגון או בקהילה בסיומו של תהליך התערבות או הכשרה.
  כדי להגיע למציאות כזו, שבה ארבעת היסודות קיימים ונוכחים בחיי הקהילה, ק.מ.ה פועלת לפי ארבעה עקרונות עבודה שמהווים את המעגל הפנימי במודל:
 1. זהות כעוגן – בנייה של זהות משותפת – בנייה של סביבה המאפשרת לכל חבר בארגון או בקהילה לחקור את זהותו ויצירה של מרחב המאפשר הכרה ברב-ממדיות המבוססת על כבוד לשונות במציאות מרובת זהויות. סביבה כזו יוצרת מרחב משותף בטוח אשר מכנס אנשים/קהילה/ארגון סביב אתוס וערכים משותפים
 2. פיתוח מנהיגות מקומית – חיזוק והבנה של הקשר למקום שבו אני פועל וחיזוק תחושת השייכות והזהות המקומית מובילים לתחושה של משמעות אישית וקולקטיבית, אשר מהווה בסיס להנהגה ועשייה משותפת
 3. קשרים ויחסים – בנייה של קשרים ויחסים מאפשרת עבודה משותפת בארגון או בקהילה לאורך זמן. הפעולות בשדה עוסקות בכמות הקשרים, באיכותם ובמידת השימוש בהם
 4. שינוי בר-קיימא – בנייה של מבני פעולה ארגוניים/קהילתיים אשר יבססו ויחזיקו את הקהילה או את הרשת החברתית בארגון לאורך זמן

לדוגמה, צוות של בית ספר יסודי שאיתו עבדה ק.מ.ה הביע רצון לרתום את קהילת בית הספר (תלמידים, הורים, מורים) לביצוע של יוזמות משותפות. מה שהנחה אותנו באופן העבודה לא היה תהליך של יוזמה מוצלחת בלבד אלא יצירה של שינוי בר-קיימא, כלומר חיזוק היכולת של כלל השחקנים ליצור תהליכים מתמשכים של עשייה קהילתית משותפת, שאינם מתחילים ומסתיימים ביוזמה אחת. לצורך כך התחלנו את ההתערבות בתהליך של בניית הזהות המשותפת, שהובילה ליצירה של חזון משותף להורים, לתלמידים ולצוות החינוכי. כאשר הרצון לתרום ליוזמה מגיע מתוך חיבור לזהות נוצר רצון למעורבות, מתחזקת המנהיגות והפרו-אקטיביות ונבנים קשרים ויחסים בין המשתתפים. כאשר נוצרים קשרים ויחסים אמיתיים נזרעים הזרעים לשינוי אמיתי, כלומר ליוזמה שתפעל לאורך זמן או לתהליך רציף של יזמות (כגון האקתון יזמות שנתי).
כדי לממש את עקרונות העבודה הללו באופן מתפתח ורלוונטי, אנו מקפידים על קיומם של שלושה מרכיבים המבוססים על העוצמות והחוזקות הקיימות והם אלו שמהווים את מעגל ה"כיצד" במודל:

 1. מיפוי נכסים – אנו בודקים אילו נכסים ועוצמות יש לקהילה או לארגון, בהתאם לסוגי ההון שברשותה, אילו שחקנים פועלים בזירה (ארגונים ציבוריים, עסקיים, מגזר שלישי, קהילה) ובונים את מפת הנכסים הארגונית/קהילתית
 2. בינוי יכולות – בהתאם לתוצאות המיפוי אנו בונים תוכנית עבודה לבינוי יכולות בתחומי הקהילה, החינוך ופיתוח ההון האנושי והארגוני
 3. הערכה ולמידה – תוכנית העבודה והביצוע שלה בפועל הם תהליך רפלקטיבי ומתפתח המבוסס על הערכה של הפעולה, למידה, הפקת לקחים, תיקון וחוזר חלילה, כולל שינויים שנולדים ומתבהרים כתוצאה מהעשייה ומההערכה

רוצים ללמוד עוד, ולראות כיצד המודל רלוונטי לארגון או לקהילה שלכם? מוזמנים ליצור קשר

ד"ר אופירה רול

מנחת בינוי קהילה, מרכז ק.מ.ה-אורנים

צרו קשר עם ק.מ.ה

דברו איתנו

צרו קשר ונציג.ת ק.מ.ה. יחזרו אליכם

מה אתם רוצים לחפש?