גליונות

גליונות מגזין ק.מ.ה

אפריל 2024 - בין פרט לקהילה בימים קשים

פברואר 2024 - מצמיחים קהילה חדשה

ינואר 2024 - חינוך ללא בית

נובמבר-דצמבר 2023 - מגבירים את האור

אוקטובר 2023 - קהילה בחירום

ספטמבר 2023 - קהילה וחינוך

אוגוסט 2023 - קשרים ויחסים

יולי 2023 - בין יזמות, מנהיגות וחינוך

יוני 2023 - קהילתיות כשיטה - סביבה ארגונית מקדמת מנהיגות

מאי 2023-בין מוביליות לקהילתיות

מרץ 2023 - מודלים לחיזוק איתנות קהילתית

ינואר 2023 - שותפות בחינוך

דצמבר 2022 - על הדמוקרטיה: מהדורה פוליטית

נובמבר 2022 - איתנות קהילתית ברשויות וארגונים

ספטמבר 2022 - קונפליקטים: התמודדות וצמיחה

אוגוסט 2022 - קהילה וסביבה

יולי 2022 - תקשורת, מנהיגות ואחריות חברתית

יוני 2022 - אוטונומיה בית ספרית

אפריל 2022 - עושים שינוי בחינוך בישראל

מרץ 2022 - מולידים שינוי: מהפכה בגיל הרך בישראל

ינואר 2022 - ספורט, מנהיגות וקהילה

דצמבר 2021 - בין שלטון מרכזי לאחריות מקומית חלק ב'

נובמבר 2021 - בין שלטון מרכזי לאחריות מקומית חלק א'

אוקטובר 2021 - כוחה של מנהיגות מקומית

ספטמבר 2021 - בין שינוי חברתי לחינוך

אוגוסט 2021 - כיצד תפיקו מגזין בארגון שלכם

יולי 2021 - משבר כהזדמנות

מאי 2021 - חיים יחד – מנהיגות וקהילה בחברה רב תרבותית

אפריל 2021 - חינוך וקהילה במרחב העירוני

מרץ 2021 - התחדשות

פברואר 2021 - קהילתיות במרחב העירוני

ינואר 2021 - קהילות במרחב הוירטואלי

דצמבר 2020 - כלי הערכה ומדידה בעולם החינוך והקהילה

אוקטובר 2020 - מנהיגות מקומית

ספטמבר 2020 - התחלה טובה

יולי 2020 - כוחה של קהילה

יוני 2020 - זהות קהילתית כמפתח לאיתנות

תפריט
מאמרים
קהילה
מנהיגות
חינוך

פותחים דלתות-מסירים חסמים

ד"ר נירית קורן-לורנס
יום שלישי, 30 במאי, 2023
מרכיב מרכזי במודל המוביליות הבריטי מדבר על קידום מוביליות במחזור החיים. זו תפיסה הדוגלת בהשקעה ובהתערבות ייחודיות בשלבי החיים השונים הממוקמים על הרצף מגיל הינקות ועד לבגרות הצעירה. עבור כל שלב ברצף, הוגדרו אסטרטגיית הפעולה ותוצאות מנבאות לצמצום פערים וקידום מוביליות.

על קידום מוביליות במחזור החיים בבריטניה1

ההגדרה הרווחת למוביליות חברתית כלכלית היא: תזוזה או תנועה על סולמות תחומי החיים החברתיים-כלכליים בעולם משתנה.

נושא זה מעסיק את ישראל, כמו גם את מדינות ה OECD כבר מספר שנים. לאור קיטוב חברתי גדל והולך על רקע פערים סוציו-אקונומיים, גוברת ההבנה כי היכולת לנוע בסולם החברתי-כלכלי היא משמעותית לנושא אי השוויון מחד, ובעלת פוטנציאל שינוי מאידך – ובתנאי כי מקבלתי החלטות יפעלו לשינוי המציאות.

אחת המדינות בהן לקחה הממשלה אחריות כוללת על נושא המוביליות היא בריטניה. זאת באמצעות הקמת המועצה הלאומית לקידום מוביליות The Social Mobility Commission (SMC), אשר מנטרת, מתכללת ומפרסמת את הפעולות השונות בנושא; מקדמת מחקר וייעוץ ופועלת להעלאת המודעות. המועצה קיבלה ב 2016 מעמד סטטוטורי, ואף נמצאת היום ישירות תחת משרד ראש הממשלה הבריטי.

מרכיב מרכזי במודל המוביליות הבריטי מדבר על  קידום מוביליות במחזור החיים. זו תפיסה הדוגלת בהשקעה ובהתערבות ייחודיות בשלבי החיים השונים הממוקמים על הרצף מגיל הינקות ועד לבגרות הצעירה. עבור כל שלב ברצף, הוגדרו אסטרטגיית הפעולה ותוצאות מנבאות לצמצום פערים וקידום  מוביליות.

כך למשל, לשלבי החיים הראשונים, שהוגדרו "שנות יסוד", נקבע כי יש להשקיע בשנות הינקות על ידי תכניות להורות ומשפחות; השלב הבא, שהוגדר "שנות בית ספר", יאופיין במתן נגישות לחינוך מהמעלה הראשונה לכלל הילדים; "שנות המעבר" הוא השלב הבא, בו יתמקדו בשיפור ההזדמנויות לכל בנגישות להשכלה גבוהה והכשרה מקצועית; והשלב האחרון הוא ה"בגרות", בו השאיפה היא לבנות את החברה הבריטית כחברה הוגנת עם יותר הזדמנויות לתושבי הממלכה לבנות את כישוריהם ולהצליח במקום עבודתם.

הדו"ח האחרון של המועצה, שהתפרסם בחודש מרץ 2023 ציין מספר נקודות מעניינות, הנוגעות לתהליכי חינוך בשנות הילדות המוקדמות של גן ובית ספר יסודי. (השלב אשר הוגדר בבריטניה "שנות בית הספר"). נמצא כי מיומנויות הקריאה והכתיבה של ילדים שהגיעו לכיתה א' נמוכות משהיו בעבר. את הממצא הזה מייחסים החוקרים לירידה בכמות הזמן שהורים נמצאים עם ילדיהם, כמו גם להשפעת מגפת הקורונה. מחקר אחר, של משרד החינוך בבריטניה, מצא כי למידה אפקטיבית בשנה המקדימה לבית הספר היסודי (נקראת בבריטניה Reception Class), משפיעה לחיוב על ההישגים בבחינות הבגרות, ואף מנבאת שכר גבוה יותר לאלה שהשתתפו בכיתות אלה, לעומת תלמידים אחרים. עוד מצאו מחקרים כי חשיפה לתחומים והזדמנויות מגוונות לתעסוקה כבר בבית הספר היסודי השפיעו לחיוב על המוביליות החברתית.

הקמת המועצה היתה אחד מארבעה צעדים אופרטיביים אשר עומדים בלבה של המדיניות הבריטית לקידום מוביליות:

  1. קביעת יעדי מוביליות לאומיים ארוכי טווח ואלה הוטמעו בתוכניות העבודה של משרדי הממשלה.
  2. הגדרת שבעה מדדים לניבוי מוביליות  ולמדידת ההצלחה וההתקדמות בסולם המוביליות: משקל לידה נמוך; התפתחות תקינה של הילד; מוכנות ללמידה; הזדמנויות ונגישות לתעסוקה וחינוך בגילאי 18-24; השתתפות בלימודי המשך; לימודים אקדמיים; מוביליות חברתית כלכלית בבגרות.
  3. החלטה על הקמתה של  'המועצה הלאומית לקידום מוביליות' כגוף אחראי לתכלול סוגיית קידום המוביליות במדינה.
  4.  בניית לו"ז רב שנתי לביצוע, עם אבני דרך מוגדרים בתהליך ועם אחריויות ברורות.של משרדי הממשלה והארגונים הפועלים מטעמה.

יותר מעשור לאחר הקמת המועצה, על פי דו"ח המתייחס לביצועים של הממשלה בתחום קידום המוביליות בין השנים  2013-2020, קיימות אינדיקציות ברורות לכך שסיכוי הילדים ממעמד סוציו- אקונומי נמוך/בפריפריה הגיאו-חברתית להצליח בחיים בכלל ובלימודים בפרט, נמצא במגמת עלייה.

יחד עם זאת, הדוח סימן גם סוגיות שלגביהן עדיין מתקיימים פערים משמעותיים בין הפריפריה והמרכז, כגון: עוני ילדים; הישגים לימודיים; הכשרה מקצועית ותעסוקה איכותית; תוחלת חיים בעשירון התחתון של נשים בפריפריה.

ממצאים אלה מעניינים במיוחד לזירה המקומית שלנו כאן בישראל. קרן משפחת ליאון זיהתה את תפקידה של המחנכת בבית הספר היסודי כמשמעותי ביותר בקידום מוביליות חברתית (ראו ראיון עם צוות קרן משפחת ליאון בפודקאסט קמה פרק 32- כיצד מובילים שותפות אסטרטגית בחינוך?).

הממצאים מאנגליה תומכים בהנחה זו, ומחזקים את חשיבותן של תכניות לקידום מוביליות כבר בבתי ספר יסודיים. תכנית "ראשית-קהילות מחנכות" בשדרות וברשויות מקומיות נוספות, עליה ניתן יהיה לקרוא בגליון הבא של מגזין ק.מ.ה , היא דוגמא לתכנית כזו, הפועלת לביסוס תחום זה בבתי ספר וברשויות שונות. כמו בתחומים אסטרטגיים אחרים בהם נדרש מאמץ מערכתי, שילוב כוחות בין מגזרים שונים, והקמת גוף או מועצה ממשלתית מתכללת, מהווים כנראה מפתח מרכזי להנעת שינוי גם בישראל.

1 המאמר מבוסס על: לוי, א', בוקעי, י' וקרני, ד' (2021). מוביליות חברתית כלכלית: מוביליות חברתית כלכלית בישראל וסקירה של תוכניות לאומיות של  בריטניה, דנמרק, קנדה ונורבגיה. ג'וינט-ישראל אשלים.

ד"ר נירית קורן-לורנס

מנחת בינוי קהילה, מרכז ק.מ.ה, מכללת אורנים

צרו קשר עם ק.מ.ה

דברו איתנו

צרו קשר ונציג.ת ק.מ.ה. יחזרו אליכם

מה אתם רוצים לחפש?